Λυσσασμένοι και σιτουασιονιστές μέσα στο κίνημα των καταλήψεων (octobre 1968) traduction grecque

http://pix.toile-libre.org/upload/original/1312346812.jpg

René Viénet, Μάης 1968, Λυσσασμένοι και σιτουασιονιστές μέσα στο κίνημα των καταλήψεων, traduction grecque par Μαρία Ζάκκα, Διεθνής Βιβλιοθήκη, Athènes, mars 1978.

This entry was posted in Internationale situationniste and tagged , , , . Bookmark the permalink.